IDL

2007-11-30

Komputerowe haiku freestyle

Patrząc tępo w ekran komputera
Naciska na oślep klawisze
Próbując się zalogować
Błękitny ekran śmierci nie znika

Staring blankly at the computer screen
Keeps pushing keys at random
Trying to log in
The blue screen of death keeps showing
Prześlij komentarz